09 HHR säätiön toiminta koostuu muun muassa, Koillis-Helsingin alueella toimivista liikuntakerhoista, monikulttuuristen nuorten liikuntaan aktivoivasta toiminnasta, Malmin toiminnallisesta kohtaamispaikasta, turvapaikanhakijoiden liikuntatoiminnasta, sekä monikulttuurisesta ohjaajakoulutus-hankkeesta. Yhteistä kaikille hankkeille on se, että ne tähtäävät nuorten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin harrastaa, liikkua ja kohdata muita nuoria turvallisessa ympäristössä.

Haemme kahta oma-aloitteista ja aktiivista työntekijää kohtaamaan ja ohjaamaan rohkeasti lapsia ja nuoria. Jos sinulla on osaamista alla listatuista asioista, voit olla etsimämme huipputyyppi:

  • Lasten ja nuorten ohjaamisesta
  • Kulttuurienvälisistä vuorovaikutustaidoista
  • Esimerkiksi tanssi, koripallo, jalkapallo tai itsepuolustuslajeista
  • Itseohjautuvuus ja omatoimisuus
  • Hyvät ryhmätyöskentelytaidot

Työn painopistettä voidaan muokata hakijan osaamisen sekä työelämätavoitteiden mukaan.

Työpaikka kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) Paikka auki avustusohjelmaan, minkä vuoksi palkattavan henkilön tulee olla alle 29 -vuotias työtön työnhakija.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Työ alkaa 1.2.2016 ja sen kesto on 12 kk. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV viimeistään 16.1.2017 Antti Olkinuoran sähköpostiin: antti.olkinuora(at)09hhr.fi

 09 Helsinki Human Rights on säätiö, jonka tehtävänä on edistää ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. Edistämme ihmisten tasavertaista palveluiden saantia sekä sopeutumista yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskonnostaan, syntyperästään, iästään tai muusta perusteesta tai henkilökohtaisesta ominaisuudestaan riippumatta. Vastustamme sekä yksilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla Suomessa ja ulkomailla rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Categories: Uutiset