MOK on monimuotoisten ryhmien ohjaajille suunnattu koulutus, joka auttaa arvioimaan, millä tavalla oma rooli ja toiminta vaikuttavat ryhmien eritaustaisiin jäseniin.

09HHR -kerhojen monikulttuuristen ominaispiirteiden takia, kerho-ohjaajien osaamisen vaatimustaso poikkeaa urheilu- ja tanssiohjauksessa vaaditusta. Osaamisvajeen täyttämiseksi olemme kehittäneet koulutuksen, jossa otetaan huomioon ryhmäohjauksessa olevien eri kulttuuriset taustat.

Koulutuksessa ohjaajille tarjotaan malli, joka auttaa ohjaajia arvioimaan oman roolinsa ja toimintansa merkitystä monikulttuuristen ryhmien integroimisessa. Koulutuksessa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä ja hyväksi koettuja työtapoja. Koulutus jaksotetaan niin, että lähipäivien väliin ohjaajille jää aikaa käytännön harjoitteluun sekä oman toiminnan arviointiin ryhmien kanssa.

Katso hankkeen kotisivut täältä.

MOK-koulutus rakentuu viidestä osasta:

1. Kulttuurin vaikutus
2. Kulttuurienväliset vuorovaikutustaidot
3. Ryhmädynamiikka
4. Toiseudesta yhteisöllisyyteen
5. Katse käytänteisiin

Toiminnan rahoittaa STEA.


Lisätietoja antaa:

MOK KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ
Tiia Soininen
+358 45 8751530
tiia(at)09hhr.fi

MOK  PÄÄKOULUTTAJA
Pierre Jallow
+358 40 0897909
pierre.jallow(at)09hhr.fi


Seuraa meitä facebookissa