Together we can make a difference!

 09 Helsinki Human Rights säätiöllä on meneillään jo kymmenes toimintavuosi lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan tuottajana. Säätiön tarkoitus on alusta alkaen ollut tarjota yhdenvertaisia liikunta- ja kulttuuritoiminnan palveluita ihmisille, jotka ovat riskissä ajautua palvelunsaannin ulkopuolelle. Säätiö perustettiin jatkamaan Visa-projektin työtä, joka alkoi jo vuonna 2002:

Paavo Voutilainen, Helsingin diakonissalaitoksen diakoniajohtaja, tutustui vuosituhannen vaihteessa amerikkalaisiin ammattilaiskoripalloilijoihin, jotka entisinä katujen kasvatteina olivat huolissaan siitä, mitä Helsingissä oli tapahtumassa maahanmuuttajataustaisille nuorille. Hänen havainnot olivat samanlaisia. Tuohon aikaan yleisesti epäiltiin urheilutoiminnan käyttämiseen sosiaali- ja diakoniatyön välineenä. Tämä asetelma oli vaikea myös rahoittajalle, erityisesti RAY:lle. Visa -projektin idea oli nimittäin yksinkertainen: Käytetään urheilua ja urheiluseuroja estämään syrjäytymistä ja tukemaan kotoutumista ja saamaan nuoret pois kadulta. Merkittävässä roolissa käytännön työssä olivat toimintaan palkatut huippuvalmentajat ja kasvattajat Erwin Latimer, Maurizio Pratesi, Gerry Besselink ja Jonathan Moore.

Hankkeen pohjalle perustettiin 09 Helsinki Human Rights säätiö syksyllä 2006. Säätiön säännöiksi kirjattiin 2006 tarkoitukseksi kolme pääkohtaa:

 1. Edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukai­suuden ja yhdenver­taisuu­den toteutumista sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuoriso­työssä, liikun­nassa, urhei­lussa ja taiteessa.
 2. Säätiön tarkoituksena on näillä toiminta-alueilla edistää ihmisten tasavertaista palvelui­den saantia sekä sopeutumista yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskon­nostaan, syntyperästään, iästään tai muusta perusteesta tai henkilökohtaisesta ominai­suudesta riippu­matta.
 3. Säätiön tarkoituksena on yksilökohtaisella ja yhteiskunnallisella tasolla sekä Suomessa että ulkomailla vastustaa rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Säätiön ensimmäinen hallitus koostui: Hel­singin Diakonissalaitokselta ylilääkäri Jaana Föhr, lakimies Timo Mutalahti ja kehityspääl­likkö Johanna Palve, Liikkukaa ry:stä varapuheenjohtaja Christian Thibault sekä Helsingin kaupungilta sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen. Säätiön sääntöjen mukaan Kany ry:tä edusti Naseem Ahmed ja Visa-Basket ry:tä Olavi Salminen.

Ensimmäinen rahoitus saatiin RAY:ltä hankkeeseen Equal Rights and Empowerment.

Hanke perustuu Helsingin Diakonissalaitoksen Maahanmuuttajanuorten integroimis- ja Visa -projektin työlle. Projekti tavoitti hyvin mm. erityistukea tarvitse­via käytöksellään oireilevia maahanmuuttaja- ja monikulttuurisen taustan omaavia lapsia ja nuo­ria. Toiminta tavoitti vuosittain 700 – 800 lasta ja nuorta.

Säätiö järjesti myös asunnottomille ja asunnottomuuden kokeneille viikoittain voi­maannuttavaa valmennusta ja vertaistukea.

 

2007-2010

Myönteinen rahoituspäätös saatiin kesäkuussa Opetusministeriöstä haetulle Girlpower-projektille. Girlpower- projektin päämääränä on tukea eri kulttuuritaustan omaavia maahanmuuttajatyttöjä sekä auttaa heidän kotoutumistaan. Pyrkimyksenä on taata maahanmuuttajatytöille turvallinen kasvuympäristö, monipuolinen iltapäiväohjaus sekä kehittää tyttöjen kokonaisvaltaista kasvua vastuuntuntoisiksi ja omatoimisiksi nuoriksi naisiksi. Projekti toimii Maunulan- ja Soinisen ala-asteella. Toiminta tavoitti vuosittain noin 50–60 lasta.

Suomen asunnottomien maajoukkuejalkapallo-projekti jatkui hyvien kokemusten siivittämänä osana 09 Helsinki Human Rights säätiön toimintaa. Toiminta jatkui ympärivuotisena. Asunnottomien jalkapallotoiminnassa oli vuonna 2007 mukana
150 pelaajaa. Joukkue Stray Dogs osallistui asunnottomien jalkapallon MM-kisoihin
Melbournessa 1 – 7.12 2008.

09 Helsinki Human Rights säätiön Kontulankaaren iltapäiväkerho avasi ovensa 12.8.2008

 

Koulukoripallokerhotoiminta 2010-2013 

Basketball for Social Change -projekti jatkoi säätiön edellisen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Helsingin Diakonissalaitoksen rahoittamassa Equal Rights and Empowerment –projektissa kehitettyjä, hyviksi havaittuja toimintatapoja. Toimintavuonna 2010 projekti järjesti korkeatasoisesti ohjattua koripallotoimintaa päivittäin Maunulan, Pelimannin, Kontulan, Vesalan ja Soinisen kouluilla. Basketball for Social Change -projektin päämääränä on edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa ja urheilussa. Projekti toteutetaan yhdessä Koripalloliiton kanssa Opetus- ja Kultturiministeriön rahoittamana.

Yhteistyö Suojatie ry kanssa jatkui ennallaan 2010. Suojatie ry:n Stray Dogs
joukkue harjoitteli 09 Helsinki Human Rights säätiön vuorolla Helsingin
Diakonissalaitoksella ja Suojatien osallistujat puolestaan auttoivat
09HHR tapahtumissa.

 

2011-2013

Dance for Social Change -projekti loi elämyksellistä kulttuuritoimintaa katutanssin keinoin. Projekti paransi lasten itsetuntoa, inspiroi heitä kehittämään itseään ja paransi oman elämän hallintaan sekä lisäsi mahdollisuuksia rakentavaan kanssakäymiseen muiden lasten ja aikuisten kanssa. Lasten omanarvontunne ja käytöstavat kohenivat tanssikerhoissa. Eri taustaisten lasten sopeutuminen ja suvaitsevaisuus lisääntyivät. Rahoituksesta vastasi Raha-automaattiyhdistys.

 

2012

09HHR Malmi –hanke

Syksyllä 2012 aloitettu, Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston rahoittama 09HHR Malmi toiminnallinen kohtaamispaikka -hanke toteutettiin käyttäen konstruktiivista työntekotapaa. Toimintaa muokattiin kuunnellen lasten ja nuorten kiinnostuksen kohteita. Toimintaperiaatteena oli ”tule, ideoi ja pelaa kanssamme”.

09HHR Monikulttuurinen ohjaajakoulutus

09 Helsinki Human Rights -säätiö jatkoi myös koulutusyhteistyötä
Helsingin NMKY:n kanssa. Teemana on jo vuonna 2011 aloitettu
‘ohjaaminen monikulttuurisen opetuksen kautta’.

 

2013

09HHR Monikulttuurinen ohjaajakoulutus -hanke 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella loimme koulutusohjelman ja toteutimme ensimmäisen pilottikoulutuksen syksyllä 2013. Hanke sai jatkorahoituksen vuoden 2017 loppuun.

Tällä hetkellä säätiön toiminta on laajentunut useaan hankkeeseen, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan.

 

 

Säätiön toiminnan osakokonaisuudet vuonna 2016:

 • 09 HHR Malmi – Toiminnallinen kohtaamispaikka
 • Aamu- ja iltapäiväkerhot 1. – 6. -luokkalaisille
 • MOK – Monikulttuurinen ohjaajakoulutus
 • Yhdessä liikkumaan 6 –projekti
 • 09 HHR Paikka auki
 • 09 HHR & ME –talo
 • Liikunnalliset kerhot alaikäisille turvapaikanhakijoille Espoossa

 

 

Tilastoja 09 HHR –säätiön toiminnasta 2016:

 • Noin 400 lasta ja nuorta osallistui viikoittaiseen toimintaan (yht. 7 150 eri kävijää)
 • Järjestimme 4900 ohjattua liikuntatuntia
 • Yhteensä yli 33 000 käyntikertaa (kasvua 20 % edellisvuoteen)
 • Säännöllisistä kävijöistä on noin 45 % tyttöjä
 • Nimen perusteella on yli 80 % kävijöistä maahanmuuttajataustaisia

 

 

Säätiön toiminta 2017

Raha-automaattiyhdistyksen, Me -säätiön ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston avustuksilla ovat vuoden 2017 toimintaedellytykset turvatut.

       

Palaute säätiön 10-vuotisjuhlista:

Hei Antti,

kiitos kun kutsuit juhliinne – tilaisuus oli kovasti teidän näköisenne; asiallinen ja skarppi muttei kuiva tai liian vakava.

Ehkä suurimman vaikutuksen minuun teki itse juhlaväki; oli todella upeaa nähdä, että sulassa sovussa viihtyivät iäkkäät kantasuomalaiset rouvat, nuoret venäläistaustaiset naiset, kookkaiksi bodatut kaksimetriset mustat koripalloilijat, Helsingin kaupungin virkamiehet, pikkulapset ja lähiöteinit. Tuollaiselta minun Suomeni näyttää, että ihmisiä on joka kokoon, malliin ja lähtöön, mutta kaikki tulevat toimeen keskenään ja suhtautuvat toisiinsa kohteliaasti.

Oli kyllä hämmästyttävää, että se ME-talon vakiokävijäporukka, ne lippispäiset skeittariteinit, malttoivat istua hiljaa kuuntelemassa juhlapuheen ja jonottaa täytekakkua kiltisti – teidän kasvatustyönne näköjään kantaa hedelmää!

Wäinö Kinnanen, Funk On ry

Categories: Uutiset