09 Helsinki Human Rights säätiö edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. Säätiön tarkoituksena on näillä toiminta-alueilla edistää ihmisten tasavertaista palveluiden saantia sekä sopeutumista yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskonnostaan, syntyperästään, iästään tai muusta perusteesta tai henkilökohtaisesta ominaisuudestaan riippumatta. Säätiön tarkoituksena on sekä yksilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla Suomessa ja ulkomailla vastustaa rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia.

Näitä päämääriä toteuttaakseen säätiö järjestää  koulutusta sekä matalankynnyksen liikunnallista toimintaa Helsingissä. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat 7-16 -vuotiaat lapset ja nuoret. Olemme kehittäneet monikulttuurisen ohjaajakoulutuksen (MOK), jossa ohjaajille annetaan työkaluja monikulttuuristen ryhmien kanssa toimimiseen.

Toimimme myös asiantuntijaorganisaationa, monikulttuurisia lapsia ja nuoria koskevissa kysymyksissä. Kehitämme myös uusia malleja ja yhteistyöverkostoja poistaaksemme esteitä, joita maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret mahdollisesti kohtaavat arjessaan.

Antti Olkinuora
toiminnanjohtaja
09 Helsinki Human Rights säätiö