logo_hallinto:yleinen09 Helsinki Human Rights säätiö pyrkii edesauttamaan yhdenvertaisuuden toteutumista nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. Tavoitteenamme on parantaa ihmisten tasavertaista palveluiden saantia sekä sopeutumista yhteiskuntaan heidän kielestään, kulttuuristaan, uskonnostaan, syntyperästään, iästään tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudestaan riippumatta. Vastustamme rasismia, syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia sekä yksilökohtaisella että yhteiskunnallisella tasolla Suomessa ja ulkomailla.

Säätiö järjestää matalan kynnyksen liikunnallista ja taiteellista vapaa-ajan toimintaa. Toiminnan pääasiallisena kohderyhmänä ovat 7-16 -vuotiaat lapset ja nuoret. Puutumme lasten elämään vaikuttaviin riskitekijöihin käyttämällä taidetta ja liikuntaa työkaluina. Haluamme luoda kohtaamispaikkoja, jonne lapset ja nuoret tuntevat kuuluvansa ja jossa he voivat kohdata ystäviä erilaisista sosiaali- ja kulttuuritaustoista.

Vapaa-ajan toiminnan lisäksi tarjoamme monikulttuurista ohjaajakoulutusta (MOK). Koulutuksen päätavoitteena on tarjota opettajille, ohjaajille, urheiluvalmentajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille sekä nuorille aikuisille työkaluja monikulttuuristen ryhmien kanssa toimimiseen. Säätiömme toimii myös asiantuntijaorganisaationa monikulttuurisuutta koskevissa kysymyksissä. Haluamme kehittää uusia malleja ja yhteistyöverkostoja poistaaksemme esteitä, joita erityisesti maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret mahdollisesti kohtaavat arjessaan.