Monikulttuurinen ohjaajakoulutus (MOK)

MOK (5 op) on monikulttuuristen ryhmien ohjaajille, valmentajille ja esimiehille suunniteltu täydennyskoulutus. Tavoitteena on kehittää osallistujien kulttuurienvälisen viestinnän taitoa ja kulttuurisensitiivistä työotetta. Koulutuksessa käytettävän mallin avulla ohjaaja pystyy arvioimaan omaa rooliaan ja toimintansa merkitystä monikulttuuristen ryhmien johtajana.

Käytetyt koulutusmenetelmät ovat monipuolisia ja sisältöä räätälöidään osallistujaryhmän lähtötason ja ammattialan mukaisesti. Koulutuksessa käsiteltävä teoriatieto yhdistetään suoraan käytäntöön ja kytketään osallistujan arkipäiväiseen työskentelyyn.

Koulutuksen rakenne:

  • 2-3 lähiopetuspäivää, 5 teemaa
  • itseopiskelutehtävät

Lähiopetuspäivät jaksotetaan niin, että niiden välillä ohjaajille jää aikaa käytännön harjoitteluun ja oman toiminnan arviointiin ryhmien kanssa.